skip to content

电喷雾气溶胶发生器 3480

请求报价 附件


产品详情

电喷雾气溶胶发生器模型 3480 EAG )产生高浓度的单分散性气溶胶,从 2 100 nm 的亚微米颗粒( 150 nm ,初始液滴直径)。使带电液体溶液或悬浮液通过毛细管,产生电的液体在毛细管尖端域。电场从毛细管将液滴吸引,形成颗粒。空气和二氧化碳混合液滴的蒸发液体和剩余的颗粒通过静电中和 

特点和优点 

•产生颗粒从 2 100 纳米的直径 

•颗粒的大小和形状都相同 

应用 

•仪器校准 

•纳米气雾剂的研究 

•大分子和亚微米气溶胶分析 

•纳米粉体的分散 


If you are seeing this, then the pnlEUCookieScripts is working